Werkwijze

Tijdens het eerste gesprek besteed ik onder andere aandacht aan uw eetgewoontes, voorkeuren, persoonlijke omstandigheden en uw medische voorgeschiedenis. Ook beweging, eventuele klachten en/of ervaring met eerdere diëten komen aan de orde.

In overleg met u kan ik een persoonlijk advies en begeleidingsplan opstellen. Afhankelijk daarvan plannen we, indien gewenst, één of meerdere vervolggesprekken. Tijdens een vervolggesprek kan ik onder andere uw vragen beantwoorden, kunnen we bespreken wat uw ervaringen zijn en overleggen over het vervolg.

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om naar het spreekuur te komen, dan kan ik u thuis bezoeken. Daarnaast kan de begeleiding ook telefonisch of via e-mail plaatsvinden.

Ik vind het belangrijk mijn begeleiding goed af te stemmen op uw wensen.  Dit doe ik uiteraard in gesprek met u, maar ik wil uw ervaringen ook graag onafhankelijk meten. Om die reden werk ik samen met Qualiview. Deze organisatie regelt klantervaringsonderzoeken via anonieme metingen. Zij verzorgen de verzending van de enquête (via e-mail), de verwerking hiervan en rapporteren de resultaten anoniem. Hiermee kan ik de begeleiding waar nodig verbeteren. Bij het afsluiten van de begeleiding zal ik u toestemming vragen voor het toesturen van de enquête. Ik zou het fijn vinden als u de enquête invult.

Als praktijk doe ik mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van mij geen gegevens waarmee cliënten direct geïdentificeerd kunnen worden. U kunt bij mij uw eventuele bezwaar laten registreren. Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn: www.nivel.nl/zorgregistraties.