Werkwijze

Tijdens het eerste gesprek besteed ik onder andere aandacht aan uw eetgewoontes, voorkeuren, persoonlijke omstandigheden en uw medische voorgeschiedenis. Ook beweging, eventuele klachten en/of ervaring met eerdere diëten komen aan de orde.

In overleg met u kan ik een persoonlijk advies en begeleidingsplan opstellen. Afhankelijk daarvan plannen we één of meerdere vervolggesprekken. Hierin kan ik uw vragen beantwoorden, kunnen we bespreken wat uw ervaringen zijn en overleggen over het vervolg.

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om naar het spreekuur te komen, dan kan ik u thuis bezoeken. Daarnaast kan de begeleiding ook telefonisch  of  via e-mail plaatsvinden.

Als praktijk doe ik mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van mij geen gegevens waarmee cliënten direct geïdentificeerd kunnen worden. U kunt bij mij uw eventuele bezwaar laten registreren. Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn: www.nivel.nl/zorgregistraties en voor de privacybescherming: www.nivel.nl/nl/NZR/over-nivel/privacybescherming