Vergoeding en tarieven

Vergoeding
Dieetadvisering wordt vergoed vanuit de basisverzekering (3 uren per kalenderjaar). Vanuit een eventuele aanvullende verzekering zijn vaak extra uren vergoeding mogelijk. De gedeclareerde uren die binnen de basisverzekering vallen worden verrekend met uw eigen risico (uitgezonderd kinderen jonger dan 18 jaar). De uren die vallen binnen uw aanvullende pakket worden niet verrekend met uw eigen risico.

Wanneer u bent verwezen in het kader van “ketenzorg” (bij diabetes, COPD of een verhoogd risico op hart- en vaatziekten) worden de kosten vergoed door de desbetreffende zorggroep (3 uren per kalenderjaar). Deze kosten worden niet verrekend met uw eigen risico.

Tarieven
Wanneer uw consult niet in aanmerking komt voor vergoeding door de zorgverzekeraar of zorggroep, bijvoorbeeld bij overschrijding van het aantal te vergoeden uren, gelden in 2023 de volgende tarieven:

  • Eerste consult (60 minuten): €74,00
  • Vervolgconsult (30 minuten): €37,00
  • Kort vervolgconsult (15 minuten): €18,50
  • Lang vervolgconsult (45 minuten): €55,50
  • Telefonisch consult (15 minuten): €18,50
  • Lang telefonisch consult (30 minuten): €37,00
  • Individueel dieetvoorschrift (15 minuten) *): €18,50
  • Individueel dieetvoorschrift (30 minuten) *): €37,00
  • Extra toeslag voor huisbezoek: €20,=

*) Dieetbehandeling bestaat uit een consult op het spreekuur, een telefonisch consult of een bezoek aan huis. Daarnaast wordt er tijd besteed aan bijvoorbeeld de analyse van voedingskundige, diëtetische en medische gegevens en het opstellen van een dieetadvies. Deze tijd wordt ‘individueel dieetvoorschrift’ genoemd. U bent hier doorgaans zelf niet bij aanwezig.

Bovenstaande tarieven gelden ook als no-show tarieven met een maximum van €37,00 per keer.