Spreekuurplaatsen

Gezondheidscentrum Delfzijl
Jachtlaan 92
9934 JD  Delfzijl

Attfysio
Kon. Wilhelminapark 25
9934 EH Delfzijl

Huisartsenpraktijk Regtop
Noordwolderweg 8
9785 AS  Zuidwolde (Gr.)